NCRS - The Dutch Chapter Logo
Select English as language


Log-in
Naam:
Wachtwoord:

This site is sponsored by:

This site is hosted for free by ITCAP!

Lidmaatschap Informatie van de Nederlandse afdeling van de NCRSHet lidmaatschap van de NCRS, en specifiek van de Nederlandse afdeling van de NCRS, biedt vele voordelen. Onderstaand vindt u een uitgebreide uitleg over de vele voordelen en de wijze waarop u lid kunt worden van de Nederlandse NCRS Dutch Chapter waarbij u tegelijkertijd ook lid wordt van de Amerikaanse NCRS moeder-organisatie. Daar de NCRS Dutch Chapter een onderdeel vormt van de wereldwijde NCRS organisatie (vandaar de naam Chapter) is het een vereiste om lid te zijn c.q. te worden van de moederorganisatie alvorens lid te worden van de Nederlandse, Dutch Chapter van de NCRS.

Er bestaan twee mogelijkheden om dit gecombineerde lidmaatschap aan te gaan.

In de eerste plaats kunt u uzelf, mits u al een geldig internationaal lidmaatschapsnummer hebt van de Amerikaanse NCRS organisatie, eenvoudig aanmelden op deze website. U betaalt, naast de al reeds betaalde jaarlijkse contributie voor de Amerikaanse NCRS, vervolgens nog slechts 25,00 euro per kalenderjaar als bijdrage aan de NCRS Dutch Chapter.

In de tweede plaats biedt de NCRS Dutch Chapter de mogelijkheid om via deze vereniging ook uw vereiste lidmaatschap van de Amerikaanse moederorganisatie in een keer, gelijktijdig, te regelen. Ook bij deze optie kun u uzelf eenvoudig aanmelden op onze website. In plaats van uw Amerikaans lidmaatschapnummer vult u in dat u 75.00 euro zult overmaken op onze bankrekening. De ledenadministratie zal voor u de benodigde stappen ondernemen om u aan te melden als lid bij de Amerikaanse NCRS en namens u de jaarlijkse contributie te voldoen. Voor de goede orde melden wij dat de contributie van de Amerikaanse NCRS voor een periode van 12 maanden, in gaande op de datum waarop deze is ontvangen, 60.00 dollar bedraagt. De contributie voor de NCRS Dutch Chapter bedraagt per volledig kalenderjaar (dus telkens per 1 januari van onderhavig jaar). Indien de volledige contributie n 1 oktober is ontvangen geldt het lidmaatschap van de NCRS Dutch Chapter tot 31 december van het volgende jaar en het lidmaatschap van de Amerikaanse NCRS 12 maanden na de ontvangst datum.

Betaling van het lidmaatschapsgeld kan via een overschrijving naar rekeningnummer NL84 ABNA 0494.608.838, cash op een van onze volgende meetings of via Paypal (via adres paypal@ncrs.nl, zie http://www.PayPal.com).

Het is dus goed om te weten dat de lidmaatschapsperiode van beide NCRS organisaties niet gelijk (af)lopen.

De voordelen van NCRS lidmaatschap zijn:

Lokaal Lid (inclusief Internationaal Lidmaatschapsgeld)

 • ontvangt 4 x per jaar het full color Restorer Magazine.
 • ontvangt 6 x per jaar de Driveline, vol met kleine advertenties.
 • recht op korting in de Amerikaanse webwinkel en bij diverse leveranciers.
 • biedt de mogelijkheid om zelf te keuren tijdens een Nederlandse Flight Keuring evenement.
 • volledig toegang tot het international technische discussie forum.
 • welkom op alle activiteiten van de Dutch Chapter.
 • toegang tot het afgeschermde deel van de Nederlandse NCRS website.
 • ontvangt 4 keer per jaar de elektronische versie van de Dutch Chapter Nieuwsbrief (per pdf file via email).
 • de mogelijkheid om een auto te laten keuren tijdens een Nederlandse Flight Keuring evenement.
 • dit lidmaatschap is uitsluitend mogelijk voor Nederlandstalige inwoners van de Benelux.
 • Jaarlijkse lidmaatschapskosten € 85.00

  Lokaal Lid

 • welkom op alle activiteiten van de Dutch Chapter.
 • toegang tot het afgeschermde deel van de Nederlandse NCRS website.
 • ontvangt 4 keer per jaar de elektronische versie van de Dutch Chapter Nieuwsbrief (per pdf file via de email).
 • de mogelijkheid om een auto te laten keuren tijdens een Nederlandse Flight Keuring evenement.
 • dit lidmaatschap is uitsluitend mogelijk voor Nederlandstalige inwoners van de Benelux.
 • Jaarlijkse lidmaatschapskosten € 25.00

  De Corvette Restorer Magazine:

  Het Restorer Magazine Club magazine van de NCRS moederorganisatie. Vol met verhalen van mede clubleden hun Corvette, restauratie-tips, hoe originele onderdelen te herkennen, etc. Verschijnt eenmaal per kwartaal.

  De Driveline:

  Een ruim honderd pagina's tellende nieuwsbrief van de NCRS moederorganisatie. Vol kleine advertenties van mede clubleden en Corvette onderdelen leveranciers. Zeer nuttig om kwalitatief goede restoratie onderdelen te vinden. Deze wordt twee maandelijks uitgegeven. De Restorer Driveline, bordenvol Corvette gerelateerde kleine advertenties

  The Driving Dutchmen:

  De Dutch Chapter Nieuwsbrief: The Flying Dutchmen Nieuwsbrief van de Nederlandse afdeling van NCRS organisatie. Hierin zijn de verslagen van onze evenementen beschreven, de onderhande zijnde restoraties van onze clubleden, oplossingen voor veel komende problemen, enz. Verschijnt vier keer per jaar, in het Nederlands, in papieren versie.