NCRS - The Dutch Chapter Logo
Select English as language


Log-in
Naam:
Wachtwoord:

This site is sponsored by:

This site is hosted for free by ITCAP!

NCRS Dutch Chapter Nieuws31 maart 2008: NCRS The Dutch Chapter is nu officieel!!!!

Op 31 maart 2008 onving het bestuur een goed bericht uit Amerika van onze regio vertegenwoordiger Marc Lincoln. Marc informeerde ons dat tijdens de afgelopen NCRS bestuursvergadering in Amerika er was besloten of the proefstatus van onze Dutch Chapter niet te verlengen.

Gelukkig voor onze club betekend het in ons geval dat de NCRS moederorganisatie in Amerika heeft besloten om ons compleet de erkennen als officiele Chapter hun organisatie! Dit betekend dat NCRS The Dutch Chapter nu de officiele en exclusieve vertegenwoordiging voert voor de NCRS organisatie in Nederland. Deze erkenning is een succes wat we als club na ruim 2 jaar gezamelijk hebben bereikt. Onze speciale dank gaat uit naar:
- al onze leden, zonder jullie lidmaatschap had onze club niet zover kunnen komen
- Marc Lincoln
- Jack Humphrey, onze steun en toeverlaat
- Alan Foster
- Rob Musquetier, zonder zijn onuitputtelijke energie was dit idee niet van de grond gekomen


Terug