NCRS - The Dutch Chapter Logo
Select English as language

Log-in
Naam:
Wachtwoord:

This site is sponsored by:

This site is hosted for free by ITCAP!

NCRS Dutch Chapter Nieuws9 maart 2009: Lidmaatschapsgeld verlaagd

Tijdens de ALV afgelopen weekend is besloten om het lidmaatschapsgeld voor de Dutch Chapter in combinatie met het US lidmaatschap te verlagen van 90 naar 80 euro. Dit mede omdat de dollar/euro koers al geruime tijd hier ruimte voor biedt. Leden die dit voor dit jaar al hebben betaald zullen op korte termijn 10 euro krijgen teruggestort.


Terug